Payment Method

วิธีการชำระเงิน..

การชำระค่าสินค้าของทางเว็บไซต์ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

ธนาคาร                          กสิกรไทย สาขาย่อยถนนสุขุมวิท 55

บัญชี                               ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี                          บจก. นีลเดิลส์พาร์ค

เลขที่บัญชี                      600-2-02398-7

โดยท่านจะต้องทำการชำระค่าบริการก่อนเท่านั้น ทางร้านถึงจะจัดส่งสินค้าให้ท่าน

 

Hall of Fame | Knitivity | Fan Spotlight | Big Diary | Orders & Policy | Links | Contact Us